Request path contains unescaped characters
Učitavanje...
Dekanica Horović: Nastojimo studentima omogućiti stjecanje obrazovanja na inovativne načine
21.12.2020 15:11:49

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru prilagodio se pandemiji COVID-a19 uspješno te nastavio sa svojim aktivnostima. O čemu je riječ i koje su aktivnosti razgovarali smo s dekanicom prof. dr. Sabrinom Horović.

Na koji način se trenutno odvija nastava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru?

Nastava se najvećim dijelom odvija uživo (u dvoranama), s tim da su studenti, iz epidemioloških razloga, podijeljeni u grupe. Dok jedna grupa prati nastavu u dvorani, ostale grupe istu prate online.Grupe se smjenjuju po tjednima na način da ako govorimo o tri grupe na jednoj godini, svaka od njih je svaki treći tjedan u dvorani, dok preostale dvije istu prate online (od kuće) i mogu se uključivati u razgovore koji se odvijaju u sklopu nastave u dvoranama. Nastavnici koji su angažirati sa drugih sveučilišta (iz Bosne i Hercegovine i inozemstva) te nastavnici koji imaju zdravstvene poteškoće u obliku kroničnih bolesti (ili ih imaju članovi obitelji s kojima dijele zajedničko kućanstvo), nastavu održavaju online. Nastavni proces praktičnih vježbi na preddiplomskom i diplomskom studiju Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta provodi se u potpuno opremljenom forenzičkom laboratoriju opremljenom temeljem Projekta financiranja i sufinanciranja iz područja znanosti FBiH.

Koliko traje radni dan jednog Vašeg nastavnika?

Uz predavanja i vježbe koji se organiziraju prema hibridnom/mješovitom modelu uživo i paralelno online, te redovitih konzultacija, većina nastavnika i suradnika je dostupna studentima kroz platformu SUMARUM sustava, ali i putem društvenih mreža,  viber ili whatsapp aplikacija, što usložnjava i otežava njihov svakodnevni život, čineći ga dodatno opterećenim, što znači i za nastavnke i za studente "novonormalan" način rada.

Imate li u planu kadrovsko jačanje fakulteta?

Sam proces stvaranja i korištenja ljudskih resursa od iznimne je važnosti za  fakultet, a ključna su stavka za uspjeh i razvoj fakulteta i sveučilišta općenito. Odabir kvalitetnih ljudskih resursa, daljnje ulaganje u njihovo znanje, njihova mogućnost napredovanja te stvaranje određene karijere daju mogućnost fakultetu da putem zadovoljnih i uspješnih zaposlenika bolje ostvaruje misiju i viziju visokog obrazovanja. Na tragu toga, tijekom protekle akademske godine uposlili smo tri asistenta na katedre gdje je zaista bila potreba. Sam proces kadrovskog jačanja je trenutno u stagnaciji zbog COVID-om 19 izmijenjenim i izvanrednim okolnostima, ali svakako planiramo daljnje jačanje i primjem novih asistenata na  građanskoj i katedri državnopravnih znanosti, a u ljetnom semestru kaznenoj i katedri za financije i financijsko pravo.

Na koji način održavate kontakte sa širom akademskom zajednicom u regiji i inozemstvu?

Nastavili smo suradnju kroz nastavu, izdavanje Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, sudjelovanje na brojnim online domaćim i inozemnim konferencijama i webinarima. Tu bih posebno istakla naše ovogodišnje online sudjelovanje u radu konferencije Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Ista se uspješno održala u prošloj akademskoj godini na našem Fakultetu gdje smo bili, između ostalog, i u ulozi suorganizatora. Naš fakultet je aktivnim online sudjelovanjem našeg nastavnika kao  člana Međunarodnog organizacijskog odbora Savjetovanja pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak), koje tradicionalno u travnju organizira Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom te kao član međunarodnog programskog odbora prve Zagrebačke međunarodne konferencije o obveznom pravu koja se održala u Zagrebu.  Nekolicina naših nastavnika prošla je edukaciju o ljudskim pravima u projektu koji vodi Council of Europe i  Norwegian Ministry of Foreign Affairs "Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini" u organizaciji Naši studenti su na Willem C. Vis International  Commercial Arbitration Moot natjecanju ostvarili iznimno važan uspjeh plasiravši se na 47. mjesto natjecanja, te se tako uvrstili  među 64 najbolja tima u svjetskoj konkurenciji od ukupno 248 timova. Također, studenti našeg fakulteta su u online obliku sudjelovali u XIV Regionalnom Moot Court natjecanju pred ESLJP Planiramo koncem svibnja 2021. godine organizirati online naše već tradicionalno 18. savjetovanje ''Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse''.

Kakva je međunarodna razmjena i mobilnost studenata na Pravnom fakultetu?

S kolegama s Katoličkog sveučilišta Ivan Pavao II Lublin (Poljska), kao koordinatorima projekta, te partnerima  sa Sveučilišta u Mađarskoj (Debrecin)Slovačkoj (Trnava), Češkoj (Olomouc) i Albaniji, Pravni fakultet je početkom 2019. aplicirao za pokretanje nove mreže mobilnosti za studente i nastavno osoblje  unutar CEEPUS III mreže CEEPUS Komisija je odobrila ovu mrežu i dodijelila nove dvije mobilnosti  za 2020./2021. godinu, jednu za studente, jednu za nastavno osoblje. Po pitanju ERASMUS + mreže, dvije studentske odlazne mobilnosti su u postupku realizacije. Dogovorene su i dvije odlazne mobilnosti nastavnika u Valenciju i  Sveučilište Almerija u Španjolskoj, ali zbog epidemiološke situacije još nisu realizirane.

Jesu li nastavnici senzibilizirani za potrebe studenata, s obzirom na nove okolnosti rada?

Prilagodili smo se činjenici da digitalni svijet sve više uzima prostora u području obrazovanja te nastojimo i našim studentima omogućiti stjecanje obrazovanja na razne nove i inovativne načine, pripremajući ih tako za nove, nepredvidive izazove. Osim sudjelovanja u redovnoj nastavi  i konsultacijama organiziramo, zajedno sa stručnjacima iz prakse,  webinare na kojima naši studenti mogu steći dodatna znanja i vještine. Tako, u suradnji sa Vašim pravima BiH i Konrad Adenauer Stiftung-om  organizirano je 24. lipnja 2020. online predavanje-radionica na temu ''Vladavina prava i Europska konvencija o ljudskim pravima s posebnim naglaskom na čl. 10'' koja je obuhvaćala analizu strukture čl. 10. i opseg zaštite koju  isti pruža, prezentaciju slučajeva iz prakse Europskog suda u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, primjenjivost čl. 10. u praksi te pitanja derogacije čl. 10. u uvjetima izvanrednog stanja.  12. studenog 2020. naši studenti su sudjelovali na webinaru Vijeća Europe pod nazivom ''Ljudska prava u uvjetima COVID-19 pandemije u Bosni i Hercegovini'' u okviru projekta ''Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza II''.  Također, od 16. studenog 2020. naši studenti sudjeluju u Klinici izbjegličkog prava koju organizira UNHCR u Bosni i Hercegovini. Klinika predviđa šest sesija, u trajanju od po 90 minuta.  Predavači su praktičari iz UNHCR-a i Udruženja Vaša prava BiH koje pruža besplatnu pravnu pomoć tražiteljima azila, izbjeglicama, osobama kojima je odobrena subsidijarna zaštita, apatridima i osobama u riziku od apatridije te raseljenim osobama i povratnicima.  Misija OSCE-a u BiH organizira online prezentaciju  izvješća  Misije: „Odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19: analiza iz perspektive ljudskih prava i rodne ravnopravnosti“ i izvješća  Banjalučkog centra za ljudska prava: „Ljudska prava u periodu COVID-19 ” koji je podržan od strane Misije. U planu nam je i organiziranje konferencija, u online ili kombiniranom modelu, a u suradnji s relevantnim institucijama,  na aktualne teme zaštite osobnih podataka sukladno GDPR direktivi, ali i sveprisutnijoj krizi vezanoj za rješenje sigurnosne situacije i pitanje migranata u Bosni i Hercegovini.

Povezano
Najnovije
Najčitanije
Partneri:
Sva prava pridržana © SUMIT 2021